Stop de Bloeding – Red een Leven

De cursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ is de internationale standaard als het gaat om het herkennen van levensbedreigend bloedverlies en het stoppen van de bloeding door middel van drukken op de wond, het aanleggen van een tourniquet en/of het opstoppen van de wond.

In deze cursus leert u het herkennen en stoppen van ernstig bloedverlies. Veelal verbloeden deze slachtoffers voor de hulpdiensten arriveren. In deze cruciale eerste minuten komt het aan op de omstanders, het komt aan op u. Ik help u om uzelf hierop voor te bereiden.